பொள்ளாச்சிப்பகுதி வாழும்கலை ஆசிரியர்கள்

மாநிலவாழும்கலை ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் அலுவலகம்
ஸ்ரீ.கமலக்கண்ணன்(STC)
34,இமாம்கான் வீதி
பொள்ளாச்சி-1
கைபேசி : 9787743444
mail : tnstc@vvki.net
1) ஸ்ரீ.சம்பத்குமார்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,பாகம்-2
கைபேசி : 9842252743

2)ஸ்ரீ.கமலக்கண்ணன்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,பாகம்-2,சஹஜ்சமாதிதியானம்,Y.L.T.P
கைபேசி : 9791724444

3)ஸ்ரீ.லதா.K.K

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1
கைபேசி : 9443477071

4)ஸ்ரீ.கதிரேசன்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1
கைபேசி : 9489721251

5)ஸ்ரீ.குணசேகரன்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,பாகம்-2
கைபேசி : 9842014702
      
6)ஸ்ரீ.சாந்தகுமார்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,ஆர்ட் எக்செல்
கைபேசி : 9443116807

7)ஸ்ரீ.சுப்பிரமணியம்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1
கைபேசி : 9442970660


8)ஸ்ரீ.ரங்கசாமிகுமார்,
9)ஸ்ரீ.காந்திமதி

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1
கைபேசி :9626917011
    
10)ஸ்ரீ.சதீஸ்குமார்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1, ஸ்ரீஸ்ரீயோகா, குருபூஜா,Y.L.T.P,     ஆர்ட்எக்ஸெல், யெஸ்
கைபேசி : 9865553930

11)ஸ்ரீ.ராஜகோபால்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,ஆர்ட் எக்செல்
கைபேசி : 9843823240

12)ஸ்ரீ.செந்தில்ஜெயராம்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,ஆர்ட் எக்செல்,யெஸ்,Y.L.T.P
கைபேசி : 9865439613

13)ஸ்ரீ.அன்பழகன்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,
கைபேசி : 9842266300

14)ஸ்ரீ.முத்துக்குமாரசாமி

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,Y.L.T.P,ஆர்ட் எக்செல், யெஸ்
கைபேசி : 9842298587

15)ஸ்ரீ.கணேஷ்குமார்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1, ஸ்ரீஸ்ரீயோகா,Y.L.T.P
கைபேசி : 9626233304

16)ஸ்ரீ.அழகுநாச்சியம்மாள்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,
கைபேசி : 8760090062

17)ஸ்ரீ.ஞானவேல்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,
கைபேசி : 9659988666,9942241074

18)ஸ்ரீ.விஜய்சங்கர்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,
கைபேசி :7373847885, 9791451307

19)ஸ்ரீ.செந்தில்

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,
கைபேசி : 8526222652

20)ஸ்ரீ.சுப்புலட்சுமி

வாழும்கலைப் பயிற்சி பாகம்-1,
கைபேசி : 9786084598

21)ஸ்ரீ.ராஜேஸ்

ஸ்ரீஸ்ரீயோகா
கைபேசி :7259512594

22) ஸ்ரீ. ஈ.சுரேஷ்

வாழும்கலைப்பயிற்சி பாகம்-1
கைபேசி : 9842227335